Atrapados tras las rejas

>> . Publicado en Derecho migratorio y extranjería

Informe sobre l'nternament d'Estrangers

L'informe 2012 sobre la situació dels Centres d'Internament d'Estrangers a Espanya ha estat elaborat per Pueblos Unidos, ONG madrilenya del Servei Jesuïta a Migrants.

Aquest informe inclou, per primera vegada, dades de les visites a interns del CIE de Zona Franca-Barcelona, durant 2012. Des de gener de l'any passat un petit equip de voluntàries i voluntaris coordinat per Migrastudium ha visitat 55 interns amb l'objectiu d'acompanyar el seu temps d'internament, d'incertesa i d'angoixa davant el tancament abrupte de la seva vida al nostre país.

L'acompanyament de les situacions personals relatives a la dignitat dels interns, amb especial èmfasi a les seves necessitats de comunicació amb l'exterior, d'informació, han portat a l'equip de voluntaris a qüestionar les condicions de vida al CIE, els obstacles a l'exercici del dret de defensa dels interns, és a dir, l'evidència de les recurrents situacions d'indefensió jurídica dels migrants privats de llibertat.

http://www.abc.es/Media/201303/05/ciezonafranca--644x362.jpg

Això, però, no obsta que l'informe plantegi senzilles propostes d'humanització, dignificació i millora de les condicions de vida dins els CIE. L'informe no queda en pura denúncia de la vergonya social que significa el manteniment d'aquests centres de privació de llibertat, forats negres de la democràcia. A més, l'informe proposa i enuncia les maneres pràctiques en què l'internament no seria tan destructiu ni tan cruel. Una part important de l'informe consisteix en l'anàlisi crítica de l'Avantprojecte de reglament per als CIE presentat pel Govern central el 2012 i encara ni acabat ni promulgat.

Finalment, una sèrie de testimonis en primera persona, en forma d'abecedari, tanquen de forma il·lustradora i punyent aquest informe. Un cop llegit, no em puc deixar de preguntar: De debò hi ha llocs tan foscos al nostre costat? Tinc sempre la temptació de resistir-me a creure-ho. I sé que no sóc l'únic.

Aquí podeu llegir la part de l'informe relativa al CIE de Zona Franca