Dret Penal i Penitenciari

>> . Publicado en José Javier Ordóñez Echeverría

tira josetxo

Des de 1997, en què vaig començar a exercir l'advocacia en el col·legi de Madrid (com a col·legiat núm. 62.230) i des de 2002 a Barcelona (col·legiat 28.549), estic dedicat a les àrees de Dret Penal i Penitenciari, tant d'adults com de menors infractors, éssent especialista en la jurisdicció de menors. Duc a terme tasques d'intervenció i defensa lletrada davant els tribunals i l'administració autonòmica sobre delimitació de la responsabilitat criminal, execució de penes de multa i privatives de drets, refosa de condemnes, acumulació i prescripció de penes, execució de penes privatives de llibertat, permisos de sortida, classificació i graus de tractament dels interns presos, així com qüestions de règim (infraccions i sancions).

El 2011 em vaig incorporar al Col·lectiu Jurídic de Defensa Legal, on desenvolupo la meva feina de defensa i assessorament, juntament amb altres advocats i professionals. 

Formo part del grup de presons a la Comissió de Defensa dels Drets de la Persona del Col·legi d'Advocats i he estat lletrat del Servei d'Orientació Jurídica Penitenciària (SOJP) a les presons de Barcelona: Joves-Trinitat Vella (2008), Homes-Model (2009) i Dones-Wad Ras (2012).