Dret Migratori i Estrangeria

>> . Publicado en José Javier Ordóñez Echeverría

tira josetxo

A partir de 2003, amb posterioritat al meu retorn de més de dos anys de treball al Perú, vaig decidir orientar la meva opció per l'advocacia també cap a l'àrea d'Estrangeria i Dret Migratori. Així, em dedico a la tramitació d'expedients per a autoritzacions d'estada, residència i/o treball. Renovacions d'autoritzacions temporals, sol·licituds d'asil i protecció internacional, reagrupaments familiars i règim comunitari. Així mateix, tramito expedients sobre adquisició, pèrdua i recuperació de la nacionalitat espanyola. Sostinc habitualment recursos d'alçada, de reposició en via administrativa i contenciós-administratius mitjançant demanda davant la jurisdicció.

Em dedico especialment  al règim sancionador d'estrangeria: expulsions i internaments. Fruit d'aquest compromís professional, des de 2012 assessoro la Fundació Migrastudium  del Servei Jesuïta a Migrants com a advocat del grup d'Acompanyament a Interns Detinguts al Centre d'Internament d'Estrangers de la Zona Franca. Durant el 2015, a més, vaig exercir com a lletrat del Servei d'Orientació Jurídica al CIE (SOJ-CIE), de la Zona Franca-Barcelona.