Buscar

Buscar
Solo Buscar:
Total: 4 resultados encontrados.

Batudes policials

Creado en 13 Enero 2014. Publicado en Derecho migratorio y extranjería

... i de la Universitat d'Oxford, analitza els resultats de l'enquesta realitzada a l'abril de 2013 per l'empresa Metroscopia. Es tracta de la primera enquesta a Espanya sobre experiències policials, comparant ...

Aplicació indeguda de l'art. 520 de la LECrim

Creado en 16 Octubre 2013. Publicado en Derecho penal y penitenciario

... d'entrada al país. Una vegada acabat el tràmit el lletrat s'entrevista tot sol amb el passatger.» Per tant, en el contingut de l'assistència lletrada al detingut en dependències policials de la Comissaria ...

Informe sobre controls policials d'identitat a estrangers

Creado en 22 Diciembre 2011. Publicado en Derecho migratorio y extranjería

... i documentin totes les ocasions en què donin lʼalt a algú. Ha de publicar-se amb regularitat informació sobre el nombre dʼoperacions policials desglossada per zona i segons el motiu, diferenciant entre ...

Delictes amb component d'odi i discriminació

Creado en 16 Noviembre 2011. Publicado en Derecho penal y penitenciario

... incardinables en els arts. 511 i 512 del Codi penal a serveis d’atenció al consumidor, absència als atestats policials d’investigació sobre la pertinença dels autors a grups organitzats (element d’associació ...