Presó i tortura

>> . Publicado en Derecho penal y penitenciario

Jornades contra el tancament

Els dies 23 i 24 de novembre de 2012, la Coordinadora per a la Prevenció de la Tortura i l'Associació de Seguiment i Suport de Presos d'Aragó, que celebra 20 anys de vida, van organitzar aquestes Jornades a Saragossa amb la finalitat de debatre críticament la realitat carcerària espanyola, des del punt de vista jurídic i social.

Juristes i professionals socials de diverses procedències vam posar damunt de la taula les raons per les quals és pertinent i inajornable la denúncia de les condicions de l'empresonament, de la degradació dels discursos públics garantistes i de l'omnipresent instrumentalització de la institució del presidi al servei de polítiques populistes.

Header

També, si ben no podem constatar raons per a l'optimisme, sí que podem enunciar esbossos d'esperança, com els què representa la mediació penal.

Vaig participar a les Jornades amb la presentació de la comunicació titulada "Cárceles para expulsar", sobre la realitat de les expulsions de persones migrants encarcerades.