Per què tanquem els immigrants

>> . Publicado en Derecho migratorio y extranjería

Algunes idees per començar a saber més

El centre d'estudis Cristianisme i Justícia ha publicat un Paper, en català i en castellà, titulat Per què tanquem els immigrants?, que està dedicat a divulgar la realitat dels Centres d'Internament d'Estrangers entre persones que no estiguin familiaritzades amb el tema de la privació de llibertat de migrants, encara que sí els preocupin la dignitat i els drets de les persones més vulnerables.

El Paper ha estat escrit pels advocats Cristina Manzanedo, de l'ONG madrilenya Pueblo Unidos i José Javier Ordóñez Echeverría, voluntari del grup de visites al CIE de la Zona Franca amb la Fundació MigraStudium.

papel-CiJ