Recull de Resolucions sobre CIE

>> . Publicado en Derecho migratorio y extranjería

Jurisprudència de mínims

Malgrat la Disposició Addicional Tercera de la Llei Orgànica 2/2009 estableix que "el Govern en el termini de sis mesos aprovarà un Reglament que desenvoluparà el règim d'internament dels estrangers", transcorreguts més de 4 anys, encara no hi ha estat promulgat cap reglament segons el mandat legal. Només existeix un esborrany d'avantprojecte de Reial Decret difós pel Ministeri de l'Interior a la primavera de 2012, però que no ha tingut cap traducció normativa vàlida fins a la data.

D'altra banda, l'article 62.6 de la mateixa LOEs preveu un sistema de control i vigilància del règim d'estada de les persones privades de llibertat al CIE. Aquest sistema està especialment dissenyat per a les situacions que afectin els drets fonamentals dels interns. Així, sobre aquesta qüestió el text legal disposa: "(...) El Jutge competent per al control de l'estada dels estrangers en els Centres d'Internament i a les Sales d'Inadmissió de fronteres, serà el Jutge d'Instrucció del lloc on estiguin situats, havent de designar-se un concret Jutjat en aquells partits judicials en els quals existeixin varis. Aquest Jutge coneixerà, sense ulterior recurs, de les peticions i queixes que plantegin els interns quan afectin als seus drets fonamentals (...)".

Davant aquesta mancança reglamentària, i comptant només amb l'encàrrec legal als jutjats d'instrucció en funcions de control jurisdiccional, les resolucions judicials d'aquests jutjats resten com a eines d'interpretació i desenvolupament del contingut dels drets dels interns al CIE.

A Madrid, València, Las Palmas de Gran Canària i Múrcia els jutjats de control han produït una mena de jurisprudència menor, en relació amb el desenvolupament dels drets de les persones privades de llibertat als CIE. Darrerament, també els Jutjats de Barcelona en funcions de control jurisdiccional, els d'Instrucció 1 i 30 han dictat la Interlocutòria de 27 de juny de 2013 sobre el dret de visites d'ONG als interns i el dret de defensa dels advocats sense designa col·legial.

Un recull sistematitzat d'aquestes resolucions, de 2009 a 2013, el podeu consultar aquí i utilitzar per a la defensa de les persones privades de llibertat al CIE.

El text del futur reglament que el Govern promulgarà tard o d'hora, hauria de recollir els aspectes garantistes de les resolucions que presento, fil per randa. No hauríem de permetre que una regulació reglamentària desvirtuï els avenços iniciats per uns jutges que han considerat inacceptables les condicions de vida als CIE.