Parlem del nou reglament d'estrangeria

>> . Publicado en Derecho migratorio y extranjería

La Comissió de Defensa dels Drets de la Persona i del Lliure Exercici de l'Advocacia, proposa la celebració de dues jornades de reflexió crítica sobre el RD 557/2011, que aprovà el Reglament de la Llei Orgànica d'Estrangeria el passat mes d'abril. Després d'uns mesos d'aplicació de la nova norma, volem mirar amb esperit crític les implicacions jurídiques del concepte “d'integració social”, el qual informa transversalment tota la nova regulació.

 

La primera sessió centrarà el seu tema a la qüestió de l'arrelament -incardinat als tràmits d'autoritzacions inicials de residència per circumstàncies excepcionals i renovacions d'autoritzacions temporals-. Tractarem d'una anàlisi teòrica de la reforma de la figura de l'arrelament, especialment de les previsions de situacions provocades per l'informe d'arrelament social, pel qual l'estranger acredita la seva “integració social”. Examinarem l'articulació del RD 557/2011 en aquest àmbit amb la Llei Orgànica, la legislació europea, la Constitució Espanyola i la normativa internacional de drets humans. Tot això també per indicar les raons jurídiques sobre l'articulació i sustentar amb elles probables recursos administratius i jurisdiccionals.

 

La segona sessió assolirà una anàlisi semblant a l'anterior, adreçada a les anomalies casuístiques que es detecten, així com a l'articulació de la normativa sobre reagrupament familiar amb els principis i l'esperit de la norma superior, especialment les incompatibilitats amb els principis i  normes assumits en matèria de drets humans. Buscarem en tot moment la seva probable incidència en la pràctica jurídica: limitacions del dret a la vida familiar, situacions dels ascendents, els límits econòmics, afectació als menors d'edat, dret a l'habitatge, etc.