Drets dels estrangers privats de llibertat als CIE

>> . Publicado en Derecho migratorio y extranjería

Sobre els Centres d'internament d'estrangers

Entrevistes a José Javier Ordóñez Echeverría, al programa sobre Drets Humans, el 28 de desembre de 2011, a la taula rodona sobre aquest mateix tema el dia 23 de gener de 2012, a Ràdio 4, i la publicada al Diari Vilaweb el 13 de gener de 2012, en relació amb la situació dels centres d'internament d'estrangers i la difusió als mitjans de comunicació de l'informe jurídic sobre drets i llibertats dels estrangers privats de llibertat en aquests centres elaborat al si del Col·legi d'Advocats de Barcelona: