Parlem del nou reglament d'estrangeria

>> . Publicado en Derecho migratorio y extranjería

La Comissió de Defensa dels Drets de la Persona i del Lliure Exercici de l'Advocacia, proposa la celebració de dues jornades de reflexió crítica sobre el RD 557/2011, que aprovà el Reglament de la Llei Orgànica d'Estrangeria el passat mes d'abril. Després d'uns mesos d'aplicació de la nova norma, volem mirar amb esperit crític les implicacions jurídiques del concepte “d'integració social”, el qual informa transversalment tota la nova regulació.