Recull de Resolucions sobre CIE

>> . Publicado en Derecho migratorio y extranjería

Jurisprudència de mínims

Malgrat la Disposició Addicional Tercera de la Llei Orgànica 2/2009 estableix que "el Govern en el termini de sis mesos aprovarà un Reglament que desenvoluparà el règim d'internament dels estrangers", transcorreguts més de 4 anys, encara no hi ha estat promulgat cap reglament segons el mandat legal. Només existeix un esborrany d'avantprojecte de Reial Decret difós pel Ministeri de l'Interior a la primavera de 2012, però que no ha tingut cap traducció normativa vàlida fins a la data.

ONG y abogados en el CIE

>> . Publicado en Derecho migratorio y extranjería

Jueces que dan razón de la esperanza

El pasado día 26 de junio se celebró en la sede madrileña del Consejo General del Poder Judicial un encuentro de trabajo en que participaban los jueces de control de los CIE españoles. En una parte de ese encuentro de trabajo, un grupo de representantes de diversas organizaciones (Pueblos Unidos, Inmigrapenal, CEAR-Valencia, Andalucía Acoge, MigraStudium y Convivir sin Racismo-Murcia) y de la oficina del Defensor del Pueblo, tuvimos la ocasión de compartir con los jueces y con el CGPJ nuestras preocupaciones. Además de eso, quisimos sistematizar para los jueces los temas y las cuestiones que a lo largo de dos años de control jurisdiccional han ido conformando una especie de "jurisprudencia menor" sobre el régimen del internamiento en los CIE.

imagesEl encuentro con los jueces fue provechoso e interesante. Es siempre necesario que las entidades sociales se esfuercen en acercar la realidad de los CIE a los órganos judiciales. Es una labor de apertura de ojos, para que la función de tutela efectiva se despliegue también dentro de esos establecimientos, que a menudo aprovechan los ángulos muertos del Derecho. Fruto de ese encuentro, de otros anteriores y de un escrito de queja presentado el 3 de junio por MigraStudium sobre el derecho de visitas en los CIE, los jueces de instrucción núm. 1 y núm. 30 de Barcelona han dictado el día 27 de junio un Auto conjunto dictado el día 27 de junio un Auto conjunto en el que se recogen la mayoría de las preocupaciones y de las alegaciones que las organizaciones de la sociedad civil estamos planteando en relación con las visitas a personas privadas de libertad en los CIE.

Atrapados tras las rejas

>> . Publicado en Derecho migratorio y extranjería

Informe sobre l'nternament d'Estrangers

L'informe 2012 sobre la situació dels Centres d'Internament d'Estrangers a Espanya ha estat elaborat per Pueblos Unidos, ONG madrilenya del Servei Jesuïta a Migrants.

Aquest informe inclou, per primera vegada, dades de les visites a interns del CIE de Zona Franca-Barcelona, durant 2012. Des de gener de l'any passat un petit equip de voluntàries i voluntaris coordinat per Migrastudium ha visitat 55 interns amb l'objectiu d'acompanyar el seu temps d'internament, d'incertesa i d'angoixa davant el tancament abrupte de la seva vida al nostre país.

L'acompanyament de les situacions personals relatives a la dignitat dels interns, amb especial èmfasi a les seves necessitats de comunicació amb l'exterior, d'informació, han portat a l'equip de voluntaris a qüestionar les condicions de vida al CIE, els obstacles a l'exercici del dret de defensa dels interns, és a dir, l'evidència de les recurrents situacions d'indefensió jurídica dels migrants privats de llibertat.

http://www.abc.es/Media/201303/05/ciezonafranca--644x362.jpg

Sin libertad en los CIE

>> . Publicado en Derecho migratorio y extranjería

A VUELTAS CON LA SUPRESIÓN Y LA REGULACIÓN DE LOS CIE

En una entrevista rápida quedan muchas cuestiones en el tintero. Sin embargo, es bueno que los medios de comunicación de masas sigan contando la vergonzante realidad de la existencia jurídica de los CIE, que ninguna regulación podrá validar o justificar.

Ver vídeoPara Todos La 2 - ONG: Centros de Internamiento de Extranjeros

L'exigència d'integració social als ciutadans estrangers

>> . Publicado en Derecho migratorio y extranjería

Cicle de conferències al Col·legi d'Advocats

La Comissió de Defensa dels Drets de la Persona del Col·legi d'Advocats de Barcelona enceta un cicle de conferències per debatre sobre l'exigència d'un concepte restrictiu d'integració social a la normativa d'estrangeria, especialment al nou Reglament d'Estrangeria (RD 557/2011). El dia 14 de març comptem amb Manuel Delgado Ruiz, qui donarà el punt de vista des de l'antropologia social i cultural del concepte d'integració social, concepte construït a partir d'un imaginari contrafàctic. La segona conferència, el dia 9 de maig mira el concepte d'integració social dels estrangers des de la mirada sociològica, amb l'ajuda de Natalia Ribas-Mateos, experta en migracions i professora a les universitats de Da Coruña i Autònoma de Barcelona. Finalment, la tercera conferència,  que tanca el cicle el dia 13 de juny, aborda el punt de vista jurídic, amb la participació d'Antonio Madrid, filòsof del Dret i professor a la Universitat de Barcelona. Les conferències es celebren a la seu del Col·legi d'Advocats de Barcelona, a la sala de la 5a planta (c/. Roger de Llúria, 113), a les 19:00 hores.

I és que, després d'uns mesos d'aplicació de la nova norma reglamentària, els advocats de la Comissió de Defensa dels Drets de la Persona mirem amb esperit crític les implicacions jurídiques del concepte "d'integració social", el qual informa transversalment tota la nova regulació.

mosaic-ii

La qüestió de l'arrelament -incardinat als tràmits d'autoritzacions inicials de residència per circumstàncies excepcionals i renovacions d'autoritzacions temporals-, figura com objecte de reforma, especialment a les previsions de situacions provocades per l'informe d'arrelament social, pel qual l'estranger acredita la seva "integració social". Altres anomalies casuístiques que detectem, com l'articulació de la normativa sobre reagrupament familiar amb els principis i l'esperit de la norma superior, especialment les incompatibilitats amb els principis i normes assumits en matèria de drets humans. Busquem en tot moment la seva probable incidència en la pràctica jurídica: limitacions del dret a la vida familiar, situacions dels ascendents, els límits econòmics, afectació als menors d'edat, dret a l'habitatge, etc.